Uzávěrka 10. 6.

První meta – rezidenční program pro začínající umělce

Publikováno 12. 5. 2022

Švestkový Dvůr, z. s., vyhlašuje výzvu k podávání žádostí pro umělecké rezidence v rámci projektu PRVNÍ META. Projekt se zaměřuje na podporu divadelní tvorby mladých umělců, kteří pracují s materiálem a loutkou.

Švestkový Dvůr poskytne umělcům prostor prakticky hledat a experimentovat s materiálem a jeho následným využitím při tvorbě autorského divadelního představení.

České loutkářství představuje nehmotný kulturní statek. Za celou dobu své existence je uznáno jako významný kulturní a společenský jev. V roce 2016 bylo české a slovenské loutkářství zapsáno na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Fenoménem v českých zemích bylo v 19. století tzv. rodinné loutkové divadlo, které se předávalo generačně jako rodové řemeslo, proto docházelo ke kontinuálnímu rozvoji. Díky mnoha osobnostem (M. Kopecký, O. Bubeníček, V. Skála atd.) je v současné době loutkářství vnímáno jako svébytný umělecký druh. Švestkový Dvůr tak otevírá prostor pro mladou generaci tvůrců s ambicí navázat na tuto tradici.

Rezidence v délce 2 až 3 týdnů (srpen, září) jsou určené pro začínající loutkové umělce či uměleckou skupinu. Výsledky tvorby budou veřejnosti představeny v rámci podzimního programu na Švestkovém Dvoře.

Výběr projektů proběhne v první polovině června uměleckou radou ŠD ve složení Kateřina Šobáňová, Helena Štouračová, Anna Davis a Petr Špaček (produkce).

Nabízíme:

 • Rezidenční pobyt v délce 14 až 21 dnů v prostorách Švestkového Dvora a jeho okolí
 • Technické zázemí a zajištění po dobu rezidence
 • Produkční zázemí
 • Ubytování
 • Umělecký honorář za uvedení výsledného představení

Pro koho je projekt určen:

 • Umělci působící v ČR
 • Jednotlivci
 • Skupiny (maximálně 5 osob)
 • Pro tvorbu autorského loutkového představení

Harmonogram:

 • 10. 6. 2022 uzávěrka výzvy
 • 15. 6. 2022 výběr projektu
 • srpen až září 2022 tvůrčí rezidence
 • říjen až listopad 2022 veřejné prezentace

Přihlášky zasílejte na adresu nejpozději do 10. 6. 2022.

Přihlášky musí obsahovat:

 • popis projektu (1 až 2 normostrany)
 • popis uměleckého týmu (CV, portfolio atd.)
 • krátký motivační dopis