Uzávěrka 31. 3.

Prototyp – OPEN CALL 2019

Publikováno 7. 3. 2019

Skupinový projekt. Výzva pro tři umělce/umělkyně, kteří se ve své praxi dotýkají problematiky zemědělství nebo pracují s půdou jako objektem zájmu. Výzva pro jednoho teoretika/teoretičku umění, který/á se zabývá tématem mizení autorství.

Umělci vybraní na základě Open Call se budou spolupodílet na realizaci projektu, jehož širším tematickým rámcem je půda a zemědělství. Konkrétní podobu projektu si určí sami na základě společné diskuse.
Výstupy projektu budou prezentovány prostřednictvím pracovního web blogu / případně tištěné publikace
a dále v rámci závěrečné prezentace v Prototypu. Skupina rezidentů se bude setkávat během společných schůzek (min. 3x a dále podle potřeby) a jednoho intenzivního čtyřdenního workshopu v období od dubna
do září 2019.

Nabízíme:
honorář ve výši 7 000 Kč pro každého člena skupiny / finanční podporu projektu a doprovodných akcí /
PR výstavy a doprovodného programu / organizační zajištění a technickou podporu / představení projektu
v prostoru Prototyp / prezentace formou web blogu nebo publikace k tématu ztráta autorství s výstupy projektu / fotodokumentaci a zajištění schůzek, pomoc při realizaci a instalaci prezentace

Požadované dokumenty a termíny:
pdf portfolio a CV / motivační dopis nebo popis aktuálního pracovního rozpoložení a vztahu ke skupinové práci v rozsahu maximálně jedné strany formátu A4

Přihlášky v českém jazyce včetně požadovaných příloh zasílejte elektronicky v jednom mailu s předmětem opencall 2019 na E do neděle 31. března 2019.
Přílohy pojmenujte opencall2019_obsah souboru (CV etc..)_jmenozadatele, velikost všech souborů dohromady nesmí přesáhnout 10 MB.

Výsledky budou zveřejněny na webu www.studio-prototyp.cz a FB https://www.facebook.com/studioprototyp/ nejpozději 8. dubna 2019, úspěšní uchazeči budou o výsledcích open callu informováni písemně.

Celý text výzvy najdete na https://studio-prototyp.cz/galerie/