Uzávěrka 15. 2.

Praha–Dresden 2023 – open call na podporu projektů ve veřejném prostoru

Publikováno 25. 1. 2023

Mezinárodní centrum pro současné umění MeetFactory a C. Rockefeller Center for the Contemporary Arts iniciují výzvu k předkládání žádostí pro měsíční rezidenční pobyt dvou umělců/kyň v Drážďanech.

Čtvrtý ročník spolupráce je zaměřen na podporu projektů ve veřejném prostoru, ať už v hmatatelné – plakáty, graffiti, murály, samolepky atd. – nebo nehmatatelné podobě – performance, community building, happening. S naší podporou dostanou umělci/kyně možnost realizovat díla, která osloví publikum mimo uměleckou scénu a stanou se součástí městské struktury.

Rezidence pro umělce/umělkyni z České republiky zahrnuje:

  • ubytování a studio v C. Rockfeller Center for the Contemporary Arts;
  • zpáteční dopravu z České republiky do Drážďan;
  • fixní příspěvek na výlohy spojené s rezidencí ve výši 750 € / měsíc (btto.);
  • produkční rozpočet pro novépráce ve veřejném prostoru 200 € + 200 € výstavní honorář.

Termín rezidence:

Rezidence se bude konat od 1. dubna do 30. dubna 2023. Rezidenci není možné absolvovat ve více částech.

Žádost v anglickém jazyce musí obsahovat:

  • životopis;
  • portfolio;
  • motivační dopis o rozsahu maximálně 1 800 znaků s motivací k pobytu a návrhem projektu a představou jeho realizace ve veřejném prostoru.

Výběrové řízení:

Komise bude obdržené žádosti zkoumat v průběhu února 2023.

Komisi tvoří:

  • kurátor rezidenčního programu MeetFactory;
  • zástupci C. Rockefeller Center for the Contemporary Arts.

Komise si vyhrazuje právo odmítnout jakýkoli projekt bez odůvodnění svého rozhodnutí. Rozhodnutí komise je konečné a není možné se proti němu odvolat.

Výsledky výzvy budou zveřejněny nejpozději do 5. března 2023 na stránkách MeetFactory a na stránkách C. Rockefeller Center for the Contemporary Arts. Uchazeči nebudou o výsledcích řízení kontaktováni telefonicky.

Termín pro podání žádostí: 15. února 2023 (včetně)

Žádosti zaslané po tomto datu nebudou do výběrového řízení přijaty.

Přihlášky posílejte na ; do předmětu uveďte OPENCALL DRÁŽĎANY 2023.

Projekt podporuje Česko-německý fond budoucnosti.