Uzávěrka 10. 4.

Placený rezidenční pobyt v srbském Pančevu pro komiksové umělce a ilustrátory z ČR – výzva

Publikováno 10. 3. 2023

Festival ilustrace a komiksu LUSTR zve komiksové umělce a umělkyně, ilustrátor/ky a kreslíře/ky z České republiky, aby se přihlásili do čtvrtého rezidenčního programu v rámci nového projektu Remix Comix.

Projekt, podpořený programem Evropské unie Kreativní Evropa, si klade za cíl prozkoumat místní kulturní dědictví mikroprostředí, konkrétní historické momenty, významné postavy, městské legendy a hrdiny z regionu a představit je publiku formou komiksu. Specifikem projektu je, že na místní kulturní dědictví bude nahlíženo z pohledu sociálně citlivých a zranitelných skupin, jejichž zástupci se zapojí do práce s umělci. Konečným cílem programu rezidence je vytvoření uměleckého díla v podobě komiksu ve veřejném prostoru. Na stejném úkolu bude během dvou týdnů spolupracovat pět účastníků ze čtyř zemí – České republiky, Nizozemska, Slovinska a Srbska. Pracovním jazykem rezidenta bude angličtina.

Jedná se o placený rezidenční pobyt v rámci, něhož je umělcům hrazená cesta a ubytování, a vyplacen honorář za práci na společném projektu ve výši 2 000 eur (včetně daně).

Jak se přihlásit?

Chcete-li se přihlásit do výzvy Remix Comix Residency Program, musíte správně vyplnit formulář a odeslat jej s uvedenými grafickými/fotografickými přílohami do 10. dubna 2023 do půlnoci místního času. O výběru vítěze soutěže rozhodne pětičlenná komise složená ze zástupců partnerů projektu Remix Comix. Jména výherců budou oznámena na sociálních sítích LUSTR festivalu. Výbraným i nevybraným zájemcům zašleme e-mail s vyrozuměním v přůběhu dubna.

Podrobnosti