Uzávěrka 30. 4.

Měsíční rezidenční pobyt ve španělském přístavním městě A Coruña

Publikováno 11. 4. 2023
A Coruña. Foto: Residencia Literaria 1863

Rezidenční pobyt se uskuteční v červenci 2023.

České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny, ve spolupráci s rezidenčním centrem Residencia Literaria 1863 vyhlašuje rezidenční pobyt pro jednu českou autorku či autora.

O tento rezidenční pobyt se mohou ucházet:

  • spisovatelky a spisovatelé bez ohledu na žánr, s minimálně jednou vydanou publikací
  • ilustrátorky a ilustrátoři, tvůrci autorských knih a komiksu, s minimálně jednou vydanou publikací

Cílem tvůrčího pobytu je poskytnout vybranému uchazeči prostor k soustředěné a kreativní práci v inspirativním prostředí Galicie, seznámit ho s místní literárně-kulturní scénou a podpořit navázání mezinárodních kontaktů.

Autor/ka získá ubytování v rezidenčním bytě, spravovaném partnerskou organizací Residencia Literaria 1863. Rezidenční byt se nachází v historickém středu přímořského městečka A Coruña, má obývací pokoj, pracovní místo, čtecí koutek s knihovnou, kuchyň, ložnici, vlastní koupelnu a dva balkony s výhledem na moře. Dále autor obdrží stipendium ve výši 26 000 korun českých a příspěvek na cestu do maximální výše 10 000 korun českých.

Autor/ka se hlásí s projektem, na němž bude v průběhu rezidence pracovat. Vedle toho se během svého pobytu zavazuje zúčastnit maximálně dvou veřejných akcí (čtení, prezentace, workshop), pokud je partnerská organizace uspořádá. V případě, že tomu nebrání smluvní podmínky mezi autorem a nakladatelem, měla by publikace, na níž autor během rezidenčního pobytu pracoval, být opatřena poznámkou „Kniha vznikla s podporou Českého literárního centra, sekce Moravské zemské knihovny v Brně, a Residencia Literaria 1863.“

Místo pobytu: A Coruña

Termín pobytu: červenec 2023 (1.–31. 7. 2023)

Termín pro zaslání přihlášek: 30. 4. 2023

Dokumenty pro přihlášení (v češtině):

Další podmínky vyhlašovatele jsou uvedeny ve formuláři žádosti, který je nedílnou součástí tohoto výběrového řízení, a jsou pro žadatele závazné.

Více informací o rezidenčním centru zde.

Případné dotazy posílejte na adresu .

Projekt bude realizován v rámci projektu s názvem Rezidenční pobyty pro české autorky a autory v zahraničí (č. projektu 0215000086), který je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím komponenty Ministerstva kultury v rámci Národního plánu obnovy.