Měsíční rezidenční pobyt v Budapešti pro české umělce/kyně – výzva v roce 2019

Publikováno 1. 2. 2019

Dům umění města Brna, Brno Artists in Residence a Budapest History Museum – Budapest Gallery vyhlašují výzvu k předkládání žádostí pro měsíční rezidenční pobyt v Budapešti. Pobyt je určen pro umělce/kyně žijící v České republice.

Rezidence zahrnuje
– ubytování s ateliérem v centru města na náměstí Klauzál, vlastní pokoj s koupelnou a plně vybavenou sdílenou kuchyní;
– měsíční příspěvek na výlohy ve výši 152 000 forintů (před zdaněním);
– networking v rámci maďarské umělecké scény;
– možnost darování díla do International Contemporary Collection of the Municipal Gallery;
– dopravu z vlakového či autobusového nádraží v Budapešti.

Budapest History Museum – Budapest Gallery Artist in Residence Program
Program je zprostředkován partnerskými institucemi, se kterými Budapest Gallery dlouhodobě spolupracuje. Rezidence je v inspirativním a přátelském prostředí, stejně jako apartmán s ubytováním v centru města na náměstí Klauzál. Budapest Gallery má dvě budovy – Budapest Gallery a New Budapest Gallery.

Termín rezidence
Rezidenční pobyt se uskuteční od 1. do 30. 5. 2019.

Žádost může být v českém či anglickém jazyce a musí obsahovat:
– životopis a portfolio;
– návrh projektu, který by žadatel chtěl realizovat, v rozsahu maximálně jedné strany formátu A4.

Výběrové řízení Česká umělecká rada bude obdržené žádosti zkoumat začátkem března 2019. Vybere tři finální žádosti, které zašle v anglické verzi (pokud bude žádost podána v českém jazyce, vyzve žadatele, k předložení anglické verze žádosti) do Budapest History Museum – Budapest Gallery. Maďarská umělecká rada v první polovině března 2019 vybere ze tří kanditátů/ek jednoho, který/á získá rezidenci. Komise si vyhrazuje právo odmítnout kterýkoli z podaných projektů bez odůvodnění svého rozhodnutí. Rozhodnutí komise je konečné a není možné se proti němu odvolat.

Výsledky výzvy budou zveřejněny v průběhu března na stránkách Domu umění www.dum-umeni.cz a na facebookové stránce https://www.facebook.com/BrnoAiR/. Uchazeči nebudou o výsledcích řízení informováni telefonicky.
Termín pro podání žádostí: čtvrtek 28. února 2019 včetně
Žádosti zaslané po tomto datu nebudou do výběrového řízení přijaty.
Přihlášky posílejte na E ; do předmětu uveďte OPENCALL BUDAPEST 2019.