Uzávěrka 30. 4.

Měsíční rezidenční pobyt pro ilustrátory/ky v německém Saarbrückenu

Publikováno 11. 4. 2023
Rezidenční prostory v Saarbrückenu. Foto: kulturní centrum KuBa

Rezidenční pobyt proběhne v termínu 18. září až 18. října 2023.

České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny, ve spolupráci s kulturním centrem KuBa v Saarbrückenu vyhlašuje rezidenční pobyt pro jednu českou ilustrátorku/ilustrátora, případně pro dvojici ilustrátorů.

O tento rezidenční pobyt se mohou ucházet:

  • ilustrátorky a ilustrátoři

Cílem tvůrčího pobytu je poskytnout vybranému uchazeči či uchazečům prostor k soustředěné tvůrčí práci v kulturním centru, kde budou mít možnost setkat se s dalšími umělci, kteří mají v centru své ateliéry. Během pobytu se rezidenti aktivně zapojí do programu mezinárodního festivalu dětské literatury Bücher bauen Brücken, jehož letošním čestným hostem je Česká republika. Budou mít zároveň možnost představit svou tvorbu veřejnosti v rámci dnů otevřených ateliérů 23. a 24. září 2023.

Autor/ka, případně autorská dvojice, získá ubytování přímo v kulturním centru KuBa nedaleko nádraží. Jedná se o velký ateliér se dvěma oddělenými lůžky a malou kuchyňkou. Společná větší kuchyň a sociální zařízení je k dispozici na chodbě centra. Ilustrátor/ka obdrží stipendium ve výši 26 000 korun českých a příspěvek na cestu do maximální výše 10 000 korun českých. V případě, že se rezidence zúčastní dva ilustrátoři, získá stipendium každý z nich.

Ilustrátor/ka se hlásí s projektem, na němž bude v průběhu rezidence pracovat. Vedle toho se během svého pobytu zavazuje připravit minimálně jeden výtvarný workshop pro dětské návštěvníky festivalu.

V případě, že tomu nebrání smluvní podmínky mezi ilustrátorem a nakladatelem, měl by projekt, na němž ilustrátor během rezidenčního pobytu pracoval, být opatřen poznámkou „Kniha/dílo vznikla/o s podporou Českého literárního centra, sekce Moravské zemské knihovny v Brně.“

Místo pobytu: Saarbrücken

Termín pobytu: září/říjen 2023 (18. 9.–18. 10. 2023)

Termín pro zaslání přihlášek: 30. 4. 2023

Dokumenty pro přihlášení (v češtině):

  • vyplněný formulář žádosti (v případě zájmu o společný rezidenční pobyt žádáme o vyplnění společné žádosti)

Další podmínky vyhlašovatele jsou uvedeny ve formuláři žádosti, který je nedílnou součástí tohoto výběrového řízení, a jsou pro žadatele závazné.

Případné dotazy posílejte na adresu .

Projekt bude realizován v rámci projektu s názvem Rezidenční pobyty pro české autorky a autory v zahraničí (č. projektu 0215000086), který je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím komponenty Ministerstva kultury v rámci Národního plánu obnovy.