Uzávěrka 31. 8.

INI Project – Open Call 2019

Publikováno 28. 6. 2019

INI Project vyhlašuje otevřenou výzvu k předkládání žádostí pro rezidenční pobyt v INI Project/PROSTOR na listopad až prosinec 2019. Výzva je určena všem umělcům, kurátorům, teoretikům, ale i uměleckým dvojicím či skupinám bez ohledu na věk, zaměření či dosažené vzdělání.

Termín pro podání žádostí je do 31. srpna 2019 včetně. Přihlášky posílejte na E , do předmětu uveďte „OPEN CALL“.

Vybraný/á uchazeč/ka (uchazeči) bude mít od 1. listopadu do 31. prosince 2019 k dispozici prostor INI Project (Husitská 75/25, Praha 3). Prostor může být využit jako ateliér, konferenční/prezentační místnost, přemýšlírna, střižna, kuchyň, galerie… Jedinou podmínkou pobytu je aktivní zapojení veřejnosti, tedy alespoň jeden veřejný program, popřípadě série několika setkání – performance, prezentace, diskuze či jiný výstup vázaný na rezidenci. Akce se nemusí nutně konat přímo v ateliéru, je možné po dohodě využít jiné prostory v blízkém či vzdálenějším okolí. Rezidentovi bude poskytnuta finanční podpora ve výši 8 000 Kč (honorář) + 8.000,-Kč (produkční náklady), produkční a kurátorská podpora týmu INI Project. INI Project v rámci rezidence neposkytuje ubytování, výzva je tudíž určena především místním autorům, popřípadě autorům, kteří si mohou zajistit vlastní ubytování.

Více o koncepci PROSTORu zde: https://iniproject.org/ a zde: https://www.facebook.com/iniprojectProstor/

Přihláška musí obsahovat portfolio, CV a stručný motivační dopis/popis navrhovaného projektu o rozsahu maximálně 1 800 znaků.

Rozhodnutí komise tvořené týmem INI Project bude zveřejněno do 15. září 2019. V kapacitě komise není poskytovat zpětnou vazbu odmítnutým projektům. Rozhodnutí komise je konečné, a není možné se proti němu odvolat.