Uzávěrka 25. 3.

IDU – rezidenční pobyt v Bulharsku – výzva v roce 2019

Publikováno 13. 3. 2019

Institut umění – Divadelní ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR Českým centrem Sofie a městem Burgas vypisují výběrové řízení na třítýdenní tvůrčí pobyt v oblasti tance, divadla, nového cirkusu a hudby pro tři rezidenty během května 2019 (max. doba trvání rezidence je 21 dní

Z čehož jeden týden rezident stráví na Ostrově sv. Anastázie a dva týdny ve městě Burgas).

Rezidence zahrnuje ubytování, nikoliv však prostor pro vlastní tvorbu (studio, ateliér). Tvůrčí pobyt je určen především mladým umělcům a není určen pro studenty středních a vysokých škol vyjma studentů doktorandského studia.

Žadatelé musí mít české státní občanství nebo trvalý pobyt na území České republiky. Účastníkům budou hrazeny cestovní náklady, pobyt, zajištění stravy a příspěvek na rezidenci ve výši 800 EUR.

Uzávěrka přihlášek je 25. března 2019.

Více na http://rezidence.idu.cz/2019/burgas2019/