Uzávěrka 8. 7.

Galerie Arsenal – Artist in Residence – otevřená výzva v roce 2019

Publikováno 12. 6. 2019

Galerie Arsenal v polském Białystoku vyhlašuje konkurz pro kurátory a vizuální umělce.

Místo konání: Galerie Arsenal, ul. Mickiewicza 2, 15-222 Białystok, Polsko

Základní informace

V roce 2004 iniciovala Galerie Arsenal v Bialystoku multidisciplinární residenční program pro vizuální umělce a kurátory. Jeho cílem bylo podpořit kreativní proces a činnost umělců pracujících se širokou škálou médií, z různého prostředí a zemí. Program je příležitostí pro kulturní výměnu a poznávání nových kulturních kontextů, a umožňuje rozvoj hlubšího pochopení kulturní a společenské diverzity v lokálním kontextu.

Zveme kurátory a umělce pracující napříč médii, aby se zúčastnili našeho měsíčního residenčního programu, který se koná v září 2019. Během pobytu budete mít příležitost k nezávislé i kooperativní tvůrčí práci. Výstupy residence mohou mít formu veřejné prezentace, setkání s diváky, workshopů či aktivit ve veřejném prostoru.

Podmínky

Galerie Arsenal nabízí:

  1. Příspěvek 2 000 zlotých
  2. Ubytování na jeden měsíc v galerijním pokoji pro hosty (plně vybaven)
  3. Pracovní prostor pro umělce
  4. PR činnost (FB, web galerie – https://galeria-arsenal.pl/en)
  5. Technickou podporu a odbornou konzultaci

Umělec souhlasí s následujícím:

  1. Stráví v Bialystoku aspoň ¾ celého residenčního období
  2. Bude se aktivně podílet na akcích organizovaných Galerií Arsenal
  3. Komunikačními jazyky budou angličtina a polština
  4. Uhradí své cestovní náklady
  5. Předloží závěrečnou zprávu se zvukovou/vizuální dokumentací z průběhu residence

Jak se přihlásit:

Přihláška musí obsahovat následující dokumenty (pouze v PDF):

1) Motivační dopis vysvětlující, proč se umělec do programu hlásí, co od něj očekává a na co by se chtěl zaměřit během residence (max. 1 000 znaků)

2) Stručný informativní životopis včetně kontaktu (max. 1 str.)

3) Portfolio (max. 10 MB)

Videa/filmy – doporučujeme poslat odkazy na webové stránky, stránku na Vimeo, youtube, etc.

Neposílejte prosím video soubory.

Přihlášky se přijímají výhradně v angličtině a e-mailem do 8. července 2019 (do 23.59).

Do předmětu zprávy uveďte „Open Call Arsenal Gallery“ a pošlete na E .

Výsledky konkurzu budou oznámeny na Facebooku Galerie Arsenal a zaslány všem zájemcům do 22. července 2019.

Další informace poskytne Sylwia Narewska, E nebo Šárka Telecká .