Uzávěrka 10. 12.

FREESAM vyhlašuje rezidenční program NU´VEM na rok 2023

Publikováno 14. 11. 2022

FREESAM vyhlašuje první část rezidenčního programu NU´VEM pro rok 2023. Program nabízí měsíční tvůrčí pobyty pro umělce z celého světa na malebném ostrově Pico uprostřed Atlantického oceánu. Deadline přihlášek je 10. prosince 2022.

Měsíční rezidence na ostrově Pico na Azorských ostrovech budou probíhat mezí únorem a červnem roku 2023. Program je určen pro aktivně tvořící umělce, kteří mají zájem o tvorbu v unikátním a inspirativním prostředí ostrova uprostřed Atlantiku. I. část ročníku 2023 je vypisována pro tyto obory – malba, socha, architektura a nová média. Projekt je podporován z vlastních zdrojů a je nezávislý na jakýchkoliv institucích a orgánech. Jeho cílem je rozvoj umění a kulturní výměny. Téma projektu, kteří uchazeči předloží v rámci přihlášky musí reflektovat Azorské ostrovy nebo ochranu životního prostředí. Ve výběrové komisi pro I. část ročníku 2023 zasedne Edith Jeřábková – historička umění, výtvarná kritička a kurátorka.

Registrace ZDE. Pokud jste již registrováni, přihlaste se ZDE.

Více informací na www.freesam.org.

facebook.com/FREESAMofficial

instagram.com/freesam.official

Žádost a výběrové řízení

Výběrová komise si vyhrazuje právo odmítnout jakýkoli projekt bez odůvodnění svého rozhodnutí. Rozhodnutí komise je konečné a není možné se proti němu odvolat.

Žádost se podává elektronicky prostřednictvím on-line formuláře. Termín podání žádostí je do 10. prosince 2022 včetně. Žádosti zaslané po tomto datu nebudou do výběrového řízení přijaty.

Výsledky výzvy budou zveřejněny nejpozději do 20. prosince 2022 na stránkách FREESAM www.freesam.org. Úspěšní uchazeči budou o výsledcích jednání komise informováni také e-mailem.

Pravidla a podmínky nutné pro absolvování rezidenčního programu

Rezidenční pobyt probíhá na místě přísně chráněné přírodní rezervace v rekonstruovaných původních mlýnech, pro jejichž užívání je zapotřebí udržovat určitá pravidla.

Rezident musí vlastnit řidičský průkaz.

  • Rezident musí ovládat anglický jazyk minimálně na komunikační úrovni.
  • Rezident musí mít uzavřeno alespoň základní pojištění odpovědnosti
  • Rezident musí respektovat pravidla vyplývající z povahy místa rezidenčního programu a staveb, která jsou na něm umístěna. To se týká zejména ochrany fauny a flóry, ochrany uměleckých prací předchozích rezidentů a ochrany majetku FREESAM s přihlédnutím k častému větrnému a deštivému počasí na ostrově Pico
  • Rezidenti nesmí na pozemcích rezidence pořádat veřejné oslavy bez předchozího schválení
  • Rezident musí ve vlastním zájmu dodržovat pravidla bezpečnosti
  • Rezident musí respektovat místní zvyklosti a nekazit pověst rezidenčního programu FREESAM nevhodným chováním