Uzávěrka 21. 10.

E-rezidence Nanjing Literature Center – výzva na rok 2022

Publikováno 29. 9. 2022

Nanjing Virtual Writers‘ Residency 2022 je určena pro uchazeče z kreativních měst literatury UNESCO.

Porota vybere šest spisovatelů, básníků nebo překladatelů, kteří se zúčastní virtuální rezidence v listopadu 2022. Téma letošního programu: Rivers and Literature.

Řeky po celém světě významně přispěly ke kultuře a civilizaci a jsou stálým námětem pro literární tvorbu. Vodní toky mohou sloužit jako zdroj literární imaginace. Mohou se proměnit v hlavní postavu literárních děl. A v mnoha případech jsou nositeli příběhů, díky čemuž je kulturní sdělení plynulé a dalekosáhlé.

Více informací zde.