Uzávěrka 11. 3.

Divadlo na cucky vyhlašuje rezidenční výzvu na rok 2022

Publikováno 31. 1. 2022
Výzva je určena pro umělce z oblasti divadla, tance a nového cirkusu.

Chceme poskytnout své prostory v centru Olomouce a technickou podporu umělcům z oblasti divadla, tance a nového cirkusu a podpořit tak umění a kreativní aktivity a navázat vztahy s umělci pro spolupráci ve formě koprodukcí a hostujících představení.

Výzva směřuje k jednotlivcům i souborům, každý pobyt na dobu sedmi až deseti dní.

Nabízíme:

•    Prostory pro zkoušení a kreativní práci:

Black box (o rozměrech jeviště 5,5 x 7m, hlediště 5,5 x 7m, s možností zrušit elevaci a prodloužit tak jevištní prostor), který disponuje velmi dobrým světelným i zvukovým vybavením a dřevěnou podlahou s možností položit baletizol.

Příjemný prostor zkušebny (o rozměrech podia 4,5 x 2,5 m; hlediště 4,5 x 7,6 m), denní světlo, soundsystem, možnost zatemnění či projekce přímo na stěny.

•    Technickou podporu během rezidence (světla, zvuk, video) a možnost výstupu před publikem nebo online

•    Po dohodě ubytování v Olomouci hrazeno Divadlem na cucky

Výměnou za to požadujeme:

•    Uvádění podporu Divadla na cucky v propagačních materiálech projektu

•    Po dohodě jeden výstup pro veřejnost v Divadle na cucky (workshop, nebo work in progress prezentaci, nebo jiný, příp. online formát)

Rezidence je možné uskutečnit v srpnu až prosinci 2022. Konkrétní termíny po osobní domluvě.

Vaše CV a stručný popis projektu, na kterém byste chtěli u nás pracovat, zasílejte na e-mail .

Uzávěrka: 11. 3. 2022