Uzávěrka 23. 12.

Delfina Foundation (Londýn) – tři rezidenční pobyty – výzva na rok 2019

Publikováno 3. 12. 2018

Nadace Delfina (Delfina Foundation), ve spolupráci s Kunsthalle Praha, Institutem umění – Divadelním ústavem a Českým centrem Londýn, vyhlašuje tři nové rezidence pro české umělce a kurátory.

Každý ze tří úspěšných uchazečů této otevřené výzvy bude odměněn šesti-týdenní rezidencí v roce 2019 – dvě rezidence proběhnou na začátku roku 2019 (březen až duben) a poslední na podzim (říjen až listopad).

Nadace Delfina v roce 2019 vyhlašuje nový tematický program, který propojuje umění, vědu a technologie. Doporučujeme se přihlásit nejen uchazečům, kteří již tato témata (či jiná prioritní témata Nadace Delfina) zpracovávají, ale také všem českým kurátorům a umělcům bez ohledu na jejich zájem o vědu a technologie.

Vybrané výstupy z rezidenčních pobytů mohou být zapojeny do programu Kunsthalle Praha.

Více detailů a informací o výzvě, včetně přihlašovacího formuláře najdete na http://rezidence.idu.cz/2018/londyn-delfina-2019/

Uzávěrka přihlášek (stejná pro všechny tři rezidence): 23. prosince 2018