Uzávěrka 29. 5.

Cross Attic Residency – hybridity open call

Publikováno 11. 5. 2022

(( opencall na rezidenci v Cross Attic )). ((((( HYBRIDITY ))))), ((((transforming human ~ non-human relations))), ((( performance ~ instalacce ~ gathering ~ workshop ~ open format ~ text ))). (( jednotlivci či kolektivy ~ solo or collectives )). (( až 2 týdny v červnu ~ up to 2 weeks in June )).

(((kdy))) (((when))) červen 2022 ~ June 2022~až dva týdny~up to two weeks

(((místo))) (((place))) Cross Attic, Plynární 27, Praha 7 (nenabízíme možnost ubytování ~ we do not offer an accomodation)

(((deadline pro přihlášení)))(((deadline for registration)))  29. 5. 2022

((((výsledky opencallu))) ((((open call results))) 31. 5. 2022

(((přihlášky))(((application form))) https://forms.gle/MpVoS5w6xgJApp8x5

((( fb event))) https://fb.me/e/4u5ZZ9lg8

(((Jak se adaptovat na přicházející a již existující krize? Přehodnocení naší lidské pozice a transformace lidsko ~ ne-lidských vztahů se nabízí jako možná cesta. Namísto ukazování si na krizi, můžeme využít naší kreativity a zkusit změnit svět)))

(((Hledáme ))) 2–⁠3 jednotlivce či kolektivy věnující se uměleckému výzkumu ve spolupráci s ~či~ pro ne-lidské aktéry ~ na formě nezáleží, vítáme performance, instalace, texty, workshopy či něco mezi tím

(((nabízíme))) základní technické zajištění, produkční výpomoc, specifický prostor ke zkoušení ~ sházení ~ přemýšlení ~ prezentaci, možnost kurátorských či dramaturgických konzultací, možné navázání dlouhodobé spolupráce, +/- 5 000 Kč honorář (závisí na množství vybraných projektů)

English version follows

How to adapt to upcoming and already existing crises? Rethinking our human position and transforming human ~ non-human relations is offered as a possible way. Instead of pointing at the crisis, we can use our creativity and try to change the world.

(((we are looking for ))) 2-3 individuals or collectives doing artistic research in collaboration with or for non-human actors ~ form doesn’t matter, performances, installations, texts, workshops or something in between are welcome

((((we can offer)))) basic technical support, production assistance, specific space for rehearsal ~ meeting ~ thinking ~ presentation, possibility of curatorial or dramaturgical consultations, possible establishment of long-term cooperation, +/- 5.000 CZK fee (depends on the number of selected projects)