Uzávěrka 9. 9.

Cross Attic – Hybridity Open Call

Publikováno 7. 8. 2022

Nabízíme 14ti denní rezidenci v říjnu 2022 v Cross Attic. “In the process each organism changes everyone’s worlds.” (Anna L. Tsing)

Kdy: říjen 2022 ~ 14 dní ~ rozmezí 30. 9.–11. 10. nebo 13. 10.–25. 10.

Kde: Cross Attic, Plynární 27, Praha 7 (nenabízíme možnost ubytování), www.crossattic.com

Deadline pro přihlášení: 9. 9. 2022

Výsledky: 16. 9. 2022 

i druhý letošní (((opencall Cross Attic))) sleduje drobné linie propojující člověka s více-než-lidskými světy. Ptáme se po možnostech jinakosti, po tom, jak být s ostatními – Duhými, cizími, ne-lidskými, aniž bychom je kolonizovali, kapitalizovali či jiným způsobem vykořisťovali. S tím je nutně spojená i otázka po hledání lidskosti – člověka – živočicha sebou samým (nad)(vy)řazeného z přírodních procesů

Hledáme umělkyni, umělce či (ne)umělecký kolektiv / nabízíme jednu rezidenci

~ na formě nezáleží, vítáme cokoliv od performance, instalací, textů, workshopů či něco mezi tím

Nabízíme základní technické zajištění, produkční výpomoc, specifický prostor ke zkoušení ~ sházení ~ přemýšlení ~ prezentaci ~ realizaci, možnost kurátorských či dramaturgických konzultací, možné navázání dlouhodobé spolupráce, 5 000 Kč honorář

Přihlášky: https://forms.gle/oyaPWTHEi174A2jw5