České literární centrum – otevřená výzva pro překladatele/bohemisty na jaro 2023

Publikováno 22. 9. 2022

Několikatýdenní pobyty v Praze pro překladatele z češtiny a zahraniční bohemisty.

České literární centrum (dále ČLC), sekce Moravské zemské knihovny v Brně, vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční pobyty v Brně a Praze (zde ve spolupráci se Skautskou nadací Jaroslava Foglara v rámci programu Rezidence Jaroslava Foglara).

Zahraničním překladatelům z češtiny, bohemistům a literárním vědcům se zájmem o českou kulturu jsou určeny studijní a tvůrčí rezidenční pobyty v délce 3 nebo 4 týdnů v Praze nebo Brně (v Brně mají rezidenti navíc možnost neomezeného přístupu k fondům Moravské zemské knihovny). Výzva není omezena věkem ani cílovým jazykem překladů. Rezidentovi má pobyt poskytnout čas na tvorbu či výzkum, možnost setkání s překládaným autorem a seznámení s českou literární a kulturní scénou. Rezident by měl být ochotný podílet se na místním literárním životě (účast na akcích pořádaných či zprostředkovaných organizátorem). Během pobytu by měl rezident pracovat na překladatelském či výzkumném projektu.

Podrobnosti