Uzávěrka 10. 7.

České literární centrum nabízí rezidenční pobyt pro běloruského spisovatele/ku

Publikováno 23. 6. 2022

České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny, ve spolupráci s Ambasádou nezávislé běloruské kultury při Centru experimentálního divadla v Brně, vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční pobyt v Brně.

Pobyt pro běloruského spisovatele

Jednomu běloruskému spisovateli je určen studijní a tvůrčí rezidenční pobyt v délce čtyř týdnů v Brně, kde má rezident možnost neomezeného přístupu k fondům Moravské zemské knihovny. Výzva není omezena věkem, ani státním občanstvím autora a je určena autorům píšícím bělorusky nebo rusky. Rezidentovi má pobyt poskytnout čas na tvorbu či výzkum a umožnit české kulturní veřejnosti, aby se seznámila se současnou běloruskou literární scénou. Autor by měl být ochotný podílet se na místním literárním životě (účast na akcích pořádaných či zprostředkovaných organizátorem).

Podmínky:

  • nejméně jedna vydaná kniha poezie, prózy či uvedená divadelní hra

Termín pro zaslání přihlášek:

  • 10. 7. 2022 (výsledky budou oznámeny do 20. 7. 2022)

Místo: Brno

Termín rezidence: září

Rezidentovi je hrazeno:

  • stipendium ve výši 1 000 eur (popř. 26 000Kč, pokud žadatel má jiný než eurový účet nebo mu stipendium bude vyplaceno v hotovosti v ČR);
  • ubytování v rezidenčním bytě
  • cestovní náklady spojené s cestou na rezidenci a zpět

Podrobnosti