Zpráva Translators on the Cover o úloze překladatelů (nejen) v kultuře

Publikováno 18. 2. 2022

Expertní skupina EU pro mnohojazyčnost a překlady zveřejnila zprávu Translators on the Cover o úloze překladatelů v kulturních a kreativních odvětvích a připojila doporučení ke zlepšení pracovních podmínek a profesního rozvoje překladatelů.

Součástí zprávy jsou také návrhy, jak mohou veřejné instituce stimulovat překládání a propagaci evropských knih.

Podrobnější informace najdete v aktualitě na webových stránkách Evropské komise.