Ženy v designu

Publikováno 23. 5. 2023

Analýza Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) o postavení designérek na trhu práce.

Genderová rovnost je jedním ze základních cílů Evropské unie (EU). Dosažení tohoto cíle vyžaduje údaje a informace k analýze situace žen a mužů ve všech oblastech politiky. S cílem přispět k aktuálnímu stavu genderové analýzy Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) analyzoval genderové rozdíly v oblasti průmyslových vzorů z různých hledisek.

Výchozím bodem je analýza účasti designérek na trhu práce a zjištění rozdílů v zaměstnanosti žen a mužů doplněných o rozdíly v osobních, pracovních a zaměstnavatelských charakteristikách žen a mužů v oblasti designu. Zaměřímeli se na rozdíly v odměňování žen a mužů mezi designéry, umožní nám to pochopit, jak mohou rozdílné charakteristiky žen a mužů vysvětlit rozdíly ve výdělcích, přičemž zbývající nevysvětlené rozdíly v odměňování žen a mužů odhalují nenaplněnost
cíle „stejná odměna za stejnou práci“.

Rozdíl v zaměstnanosti žen a mužů mezi designéry nebo nedostatečné zastoupení žen při vytváření průmyslových vzorů se odráží v nižším zapojení žen do zápisu průmyslových vzorů u úřadu EUIPO. Podrobné informace z přihlášek zapsaných průmyslových vzorů Společenství  se poprvé používají k analýze účasti žen na vytváření průmyslových vzorů Společenství a charakteristik průmyslových
vzorů zapsaných ženami.

Shrnutí zprávy v češtině najdete zde.