Základní statistické údaje o kultuře za rok 2018

Publikováno 25. 11. 2019

Publikace Základní statistické údaje je úplný přehled statistických zjištění v oblasti kultury v České republice za kalendářní rok.

Je vydáván ve čtyřech svazcích:
1. Kulturní dědictvi (muzea, galerie a památkové objekty)
2. Umění (divadla, hudební soubory, výstavní činnost a festivaly)
3. Knihovny a vydavatelská činnost
4. Edukace a veřejná osvěta

Ke stažení zde.

Další zajímavou novinkou je k výročí sametové revoluce vypracovaná analýza „Třicet let služeb objektů kulturního dědictví ve světle statistických dat“.