Vychází publikace Stories – Kultura tvoří Evropu

Publikováno 19. 7. 2019

Co mají společného nový film Heleny Třeštíkové Forman vs. Forman, osmihodinová mimozemská performance Divadla Letí CampQ nebo festival dokumentárního filmu Ji.hlava?

Představujeme STORIES –dvanáct příběhů vybraných z desítek projektů, které se v České republice mohly uskutečnit mimo jiné díky podpoře programu Evropské unie Kreativní Evropa.

„Bez Kreativní Evropy by to nešlo,“ opakují se reakce tvůrců podpořených projektů v textech Vojtěcha Ryndy. “Detaily se liší, princip zůstává stejný: podpora ze strany Evropské unie je zásadní, ať už jde o filmy, festivaly, celoroční aktivity, knižní překlady, počítačové hry nebo jiné počiny na kulturní scéně. Týmž dechem zaznívá, že tato podpora chodí ruku v ruce s komunikací, výměnou zkušeností, sdílením know how.”

Letos je to právě patnáct let, kdy využíváme všech výhod, které členství v EU přináší. Týká se to nejen finanční podpory, kterou právě z programu Kreativní Evropa čerpáme více než úspěšně, ale třeba i toho, že díky volnému pohybu osob, zboží a služeb je přeshraniční spolupráce v kulturních projektech daleko jednodušší, než kdy dřív – ať už se jedná o uspořádání knižního veletrhu nebo filmovou koprodukci.

Prostřednictvím dvanácti příběhů z publikace STORIES Vám můžeme nyní zprostředkovat, kdo a co stojí za projekty podpořenými z programu Kreativní Evropa. Doufáme, že pro Vás budou vybrané příklady inspirací a motivací k přípravě dalších evropských projektů.

Publikaci najdete ke stažení zde. V případě zájmu o zaslání tištěné verze nás kontaktujte na E .