Valuing Architecture: Heritage and the Economics of Culture

Publikováno 24. 11. 2021

Publikace Valuing Architecture: Heritage and the Economics of Culture zkoumá případy, kdy se kulturní a ekonomické chápání architektury protínají.

Architekturu nahlížíme zčásti z kulturního a zčásti z ekonomického úhlu pohledu. Narozdíl od ostatních uměleckých oborů, váhu architektury často kompromitují a uměnšují faktory mimo samotné odvětví, např. ceny pozemků, realitní trh, ekonomika. Souboj kulturního s ekonomickým je zvláště patrný u historických budov.

Kniha ředstavuje sbírku esejů o historické i současné architektuře.

Více informací zde.