Using Digital Technologies to Innovate in Heritage Research, Policy and Practice

Publikováno 26. 1. 2022

Zpráva z října 2021 vznikla za spolupráce národní komise UNESCO UK a PRAXIS při University of Leeds (UK).

Zpráva zkoumá roli digitálních technologií při práci s kultuním dědictvím.

Více informací zde.