Transforming Museum Management

Publikováno 20. 4. 2023

Yuha Jung v Transforming Museum Management: Evidence-Based Change through Open Systems Theory na základě dlouhodobé etnografické studie popisuje, jak se muzea umění pokoušela transformovat na inkluzivnější a komunitní instituce.

S využitím teorie otevřených systémů a buddhistického konceptu vzájemné kauzality zkoumá Yuha Jung vnitřní strukturu a kulturu řízení muzea, programy a výstavy a mentální modely muzejních pracovníků/ic. Publikace obsahuje teoretické i praktické základy pro transformaci řídicích struktur. Může tak napomoci relevantnější, rozmanitější a inkluzivnější muzejní praxi.

Knihu vydalo nakladatelství Routledge v lednu 2023.

Více informací zde.