Transcultural Diplomacy and International Law in Heritage Conservation

Publikováno 13. 10. 2021

Publikace se věnuje dopadům práva a kulturní diplomacie na správu kulturních památek.

Publikace pomáhá osvětlit funkci mezinárodního právního systému ve správě kulturního dědictví. Sbírka esejů analyzuje kulturní paradigmata, která ovlivňují správu kulturních památek. Volá také po vylepšení mezinárodních práv a konvencí, která zajistí lepší kulturní politické strategie za zajištění lidských práv v jednotlivých státech.

Více informací zde.