The Role of Culture in Climate Resilient Development

Publikováno 2. 2. 2022

Zpráva se pokouší zmapovat městské a lokální iniciativy za udržitelný rozvoj a kulturní politiku.

Více informací a publikace ke stažení zde.