The Networked Shift: A Creative Industries Foresight Study

Publikováno 4. 5. 2023

Creative Industries Policy & Evidence Centre zveřejnili studii věnující se blízké budoucnosti kreativních odvětví.

Studie shrnuje řadu trendů v kreativních odvětvích. Popisuje proměny chování autorů a spotřebitelů a vliv digitálních technologií a automatizace. Zachycuje napětí, které z těchto změn vyplývá, a trendy v inovacích.

Studie se snaží odhadnout a objasnit možné budoucí změny, které kreativní odvětví ovlivní v příštích třech až pěti letech.

Celá studie ke stažení zde.