The Cultural Sector and Sustainable Economic Development

Publikováno 27. 4. 2023

Kulturní sektor hraje důležitou roli v udržitelném hospodářském rozvoji. Představuje příležitosti pro podnikání, vytváří pracovní místa, zvyšuje atraktivitu měst a přispívá k rozvoji cestovního ruchu.

Publikace nabízí teoretickou i praktickou analýzu současného přístupu ke kultuře a inovacím se zvláštním důrazem na vztahy mezi kulturou, inovacemi a ekonomikou.

Udržitelný rozvoj vyžaduje vyvážení ochrany životního prostředí, kultury, společenského pokroku, ekonomiky a stability. Klíčovým tématem knihy je úloha a možnosti kultury jako laboratoře se silným podpůrným podtextem o inovační praxi. Text přináší eklektickou směs možností, které posilují a podtrhují plný inovační a komplexní potenciál kultury. Biljana Mickov navrhuje a mapuje evropskou perspektivu rozvoje městské kultury a naznačuje, že úspěchy a výzvy zkoumaných evropských měst mohou nabídnout návod na osvědčené postupy pro rozvoj měst v dalších i vzdálených kulturních kontextech.

Kniha vydalo nakladatelství Routledge v únoru 2023.

Více informací zde.