The Climate Heritage Manifesto for COP27

Publikováno 2. 11. 2022

Manifest s podtitulem Imaging and Realising Climate Resilient Futures: The Power of Arts, Culture and Heritage to Accelerate Climate Action.

Změna klimatu neoddiskutovatelně dopadá na planetu a její obyatele. Právě zažíváme dlouhodobé a nevratné změny. Pro zmírnění nejhorších následků nesmí nárůst globální teploty přesáhnout 1,5 stupně nad předindustriální úroveň. Svět ale neplní ani cíl Pařížské dohody o 2 stupních teploty. Současné koncentrace skleníkových plynů jsou však nyní nejvyšší v historii.

Kultura propojuje lidi s místy a mezi sebou navzájem. Vytváří soudržnost jedinečnými cestami: vytváří komunity, kolektivní jednání, sdílené zážitky, pocity a závazky, nové symboly a nástroje. Umělci a kulturní pracovníci jsou hnací silou veřejného povědomí. Tato role může být mocným nástrojem mobilizace v oblasti klimatu. Kulturní centra, instituce a organizace, jako jsou muzea, koncertní sály a kluby, divadla, památníky, knihovny a festivaly fungují jako platformy multikulturní a mezigenerační výměny,  platformy pro sdílení zkušeností a vzájemné naslouchání.

Celý manifest k přečtení zde.