Studie o dopadu epidemie COVID-19 na hudební, filmový a divadelní průmysl v ČR

Publikováno 2. 3. 2022

Odborníci z MUNI, VŠFS, UK a UPOL zmapovali dopad epidemie COVID-19 na digitální distribuci filmu, hudby a divadla. Výsledky výzkumu jsou dostupné ve výzkumné zprávě o inovacích, překážkách a příležitostech digitální distribuce kulturního obsahu v ČR.

Výzkumná zpráva se zabývá dopadem vládních protiepidemických opatření – přijatých v souvislosti s bojem proti epidemii koronaviru v době od 10. března 2020 do června 2021 – na fungování vybraných kulturních odvětví v České republice.

Soustředí se na tři vybraná odvětví kulturních průmyslů (hudba, film a divadlo), přičemž zvláštní pozornost je věnována digitální distribuci kulturního obsahu. Výzkumníky zajímala především zkušenost aktérů kulturního pole s dopadem protiepidemických opatření na jejich stávající distribuční strategie a obchodní modely, zkušenost s alternativními strategiemi distribuce kulturního obsahu prostřednictvím webcastingu, streamovacích služeb, nových technologií a netradičních způsobů kontaktu s publikem. Zpráva hledá odpověď rovněž na obecnější otázku, co epidemická krize odhalila o fungování zkoumaných kulturních odvětví a postavení jejich aktérů v České republice. Výzkumná zpráva nejenže popisuje zkušenost postižených aktérů kulturních průmyslů, ale rovněž identifikuje překážky a příležitosti, které stávající či nové způsoby digitální distribuce kulturního obsahu v době protiepidemických opatření přinášejí.