Studie EU o budoucím vývoji kulturních a kreativních sektorů

Publikováno 7. 2. 2020

Kulturní a kreativní sektory čelí měnícímu se prostředí, které nutí neustále aktualizovat postupy i zavedené business modely a vychyluje tržní rovnováhu.

Nová studie Evropské unie Research for CULT Committee – Culture and creative sectors in the European Union – Key future developments, challenges and opportunities upozorňuje na klíčové trendy, které s největší pravděpodobností ovlivní budoucí vývoj kulturních a kreativních odvětví v horizontu příštích deseti let – od nových technologií, envinronmentálních výzev až po rozvoj publika a změny ve financování.

Studie je k dispozici ke stažení zde.