Řízení neziskových organizací – publikace

Publikováno 31. 10. 2018

Publikace se věnuje klíčovým oblastem řízení neziskových organizací a jejich postavení a úloze v ekonomice. Klíčové oblasti řízení zahrnují témata jako udržitelnost, finanční řízení (včetně specifik účetnictví a daní neziskových organizací) a marketingové řízení.

V případových studiích představuje publikace praktické aplikace zaměřené na fundraising a crowdfunding. Kniha je určena manažerům a ekonomům neziskových organizací, studentům ekonomických fakult vysokých škol, studentům MBA studií, ale také je vhodná pro marketéry, fundraisery a všechny, kteří se setkávají s neziskovými organizacemi ve své odborné praxi.

Autorky: Pavlína Hejduková, Dita Hommerová, Michaela Krechovská

Rozsah: 208 str.

Publikaci si můžete koupit na stránkách nakladatelství Grada.