Průvodce Evropskými strukturálními a investičními fondy 2021–2027 pro knihovny

Publikováno 3. 2. 2022

V roce 2021 vydala EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations, Evropská kancelář knihovnických, informačních a dokumentačních sdružení) dokument nazvaný European Structural and Investment Funds (ESIF) 2021 –2027: a Guide for library applicants).

Na stránkách SKIPu najdete stručné shrnutí obsahu průvodce z roku 2021 doplněné o několik údajů vztahujících se přímo k našemu prostředí.