Prosazování genderové rovnosti v kulturních a kreativních odvětvích

Publikováno 24. 7. 2020

Organizace Voices of Culture publikovala studii, která předkládá strategii pro dosažení genderové rovnosti v kulturních a kreativních odvětvích.

Studie je výstupem semináře, jenž se uskutečnil v Praze ve dnech 4. a 5. září 2019. Problematika je rozdělena na čtyři klíčová témata, kterými jsou rovný přístup žen k pracovním příležitostem a vedoucím pozicím, genderové stereotypy a role, sexuální obtěžování a systematická diskriminace na základě genderu. Studie nastiňuje každé z témat, jejich ideální řešení a konkrétní příklady z praxe.

Plný text studie je ke stažení zde.