Případové studie a zprávy projektu Creative Lenses

Publikováno 26. 3. 2019

Creative Lenses je čtyřletý projekt podpořený programem EU Kreativní Evropa, jehož cílem je přispět k udržitelnosti uměleckých a kulturních organizací zlepšováním jejich obchodních modelů a vývojem dlouhodobých strategických a inovačních plánů. V současné době je do projektu Creative Lenses zapojeno třináct organizací z devíti partnerských zemí.

Klíčovou otázkou projektu Creative Lenses je, jaké modely financování pro kulturní organizace zvolit tak, aby nedošlo k narušení jejich umělecké integrity a hodnot. V rámci projektu vznikly vysoce kvalitní případové studie a zprávy, které na konkrétních příkladech přibližují možné koncepce financování kulturních organizací.

Tyto publikace můžete najít zde.