Pavla Sýkorová: Autorské právo v architektuře – publikace

Publikováno 14. 3. 2019

Publikace poskytuje čtenáři komplexní vhled do problematiky autorského práva v architektuře, a to i v mezinárodním kontextu.

Na toto téma doposud nebyla nejen v České republice, ale i v zahraničí sepsána monografie, byť praxe dlouhodobě volá po vysvětlení základních autorskoprávních otázek v architektuře.

Kniha mimo jiné objasňuje, co se rozumí architektonickým dílem, kdo může být autorem architektonického díla a jaká má autor práva k tomuto dílu. Velkým tématem je také uzavírání licenčních, případně inominátních smluv. Stěžejní část je věnována jak soukromoprávním (vyplývajícím z autorského zákona a občanského zákoníku), tak veřejnoprávním prostředkům ochrany architektonického díla. Text doprovázejí praktické příklady a rozsáhlá judikatura, včetně té zahraniční.

Obsah

Rozsah: 458 str.

Publikaci si můžete koupit na stránkách nakladatelství C. H. Beck.