Participatory Practices in Art and Cultural Heritage

Publikováno 20. 10. 2022

Participatory Practices in Art and Cultural Heritage: Learning Through and from Collaboration představuje aktuální příspěvky k rodícímu se tématu v oblasti umění a kulturního dědictví.

Publikace analyzuje participativní postupy v oblasti umění a kulturního dědictví. Snaží se zjistit, co se lze naučit ze spolupráce přesahující hranice oborů. Muzea se nově zasazují o zapojení komunity před tradičním zaměřením na sběr a uchovávání muzejních předmětů.

Více informací zde.