Originál? Umění napodobit umění

Publikováno 24. 1. 2022

Jaký je rozdíl mezi kopií a falzem? Kdo posuzuje, zda je obraz originál? Co je to umělecká apropriace – a je vůbec legální?

Kritický katalog k výstavě Originál? Umění napodobit umění veřejně prezentuje základní výzkum, který byl realizován autorským týmem Galerie moderního umění v Hradci Králové (GMU).

Hlavní text Petry Příkazské navrhuje základní metodu třídění falz, identifikaci a nahlížení na danou problematiku. Autorčin výzkum je opřen o dosavadní práce, které jsou z větší časti současně publikované v katalogu. Hlavní posun v metodě výzkumu problematiky originality a padělání umění je zahrnutí více oborů. Proto katalog předkládá také výsledky předních znalců z oborů jako je restaurování, dějiny umění, oblast práva, forenzní zkoumání, filozofie, ale i případové studie samotných umělců.

Editoři: František Zachoval, Petra Příkazská, Jiřina Vyorálková, Judita Kožíšková

Texty: Petra Příkazská, František Vyskočil, Lucie Bobková, David Frank, Ivana Turková, Marek Kotrlý, Tomáš Kulka, Jiří Hořava, Michal Hulla, Petr Mach, Jindra Raclavská, Olga Kotková, Julie Jančárková, Jan Benedík, David Chaloupka, Jan Mlčoch, Martina Šabková, Michal Adamovský, Tomáš Vaněk, Rozálie Hanáková, Marek Šefrna, Jozef Mrva ml., Ivars Gravlejs, Guma Guar, Patrik Hábl, Martin Vaněk, Stanislav Komárek

Rozsah: 292 str.

Kniha vyšla díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR