Orange Economy: As a Driver of Jobs for Youth

Publikováno 15. 12. 2022

Zpráva S4YE (Solutions for Youth Employment) se zabývá tzv. Orange Economy v kontextu vytváření pracovních míst pro mladé.

Zpráva je součástí série tematických poznámek (S4YE), která se zaměřuje na tvorbu a realizaci programů podporujících zaměstnanost mladých. Zaměřuje se na kulturní a kreativní průmysly, a představuje projekty, které pomáhají zlepšit růst tohoto odvětví. Popisuje pět hlavních typů opatření, které mohou pomoci podpořit růst a tvorbu pracovních míst: podpora lidského kapitálu, přístup k financím, otevřenost trhu, budování sítí a využití digitálních technologií. Zejména digitální technologie se ukázaly jako zásadní pro podporu kulturních a tvůrčích činností.

Zpráva k přečtení zde.