Nová studie o zapojení kulturního dědictví do Green Deal

Publikováno 8. 4. 2021

Klimatická změna je bezesporu důležitým aktuálním tématem, které rezonuje i v oblasti kulturního dědictví.

Europa Nostra, ve spolupráci s ICOMOS, Climate Heritage Network a dalšími členy European Heritage Alliance, zveřejnila text pojednávající o zapojení kulturního dědictví do boje za záchranu klimatu.

Text European Cultural Heritage Green Paper: Putting Europe’s shared heritage at the heart of the European Green Deal nabízí konkrétní doporučení pro veřejnou správu i kulturní organizace působící v oblasti kulturního dědictví. Předstvauje i možné konflikty mezi památkovou ochranou a aktivitami Evropského Green Dealu a přichází s možnými win-win strategiemi pro řešení těchto konfliktů.

V návaznosti na vydání této studie plánuje Europa Nostra spustit projekt Evropské platformy pro kulturní dědictví a klima, který by měl prohloubit kolektivní znalosti v této oblasti a zahrnout všechny strany zapojené do implementace doporučení do praxe. Tyto aktivity jsou vysoce relevantní i pro další evropské priority, mezi které patří například projekt Evropské komise Nový evropský Bauhaus.

Více informací o textu a dalších aktivitách v rámci propojení Evropského Green Dealu a kulturního dědictví najdete zde.