(N)irgednwo in Böhmen / (Ně)kde v Čechách

Publikováno 19. 11. 2018

Kniha rekapituluje uplynulých dvacet let existence Kulturního centra Řehlovice.

Kulturní centrum Řehlovice rozvíjí svoje kulturní aktivity v prostoru severních Čech již od roku 1999 a za dobu svojí existence uspořádalo desítky akcí, jimiž se postupně úspěšně etablovalo ve zdejším kulturním prostoru. K nejdůležitějším a z uměleckého hlediska k nejkvalitnějším projektům centra patří výtvarné sympozium Proudění-Strömungen. Projektu, který probíhá díky finanční podpoře Česko-německého fondu budoucnosti, se zúčastnilo již na 350 umělců. Umělecká díla, která na sympoziích vznikla, jsou v katalogu interpretována v kontextu lokálního prostředí (česko-německá minulost a současnost), vztahu centra a periferie, dějin umění a vizuální kultury obecně. Katalog je první ucelenou publikací KC Řehlovice a obsahuje rovněž informace o historii, architektuře a renovaci bývalého poplužního dvora pánů z Bělé, v jehož areálu KC Řehlovice sídlí.

Česko-německo-anglický katalog je doprovodnou publikací stejnojmenné výstavy, která proběhne v roce 2019 v Řehlovicích a v Drážďanech.

Autorkami a autory textů jsou: Sylvia Angele (kulturní manažerka, riesa efau Drážďany), Radka Denemarková (spisovatelka, Praha), Kateřina Dytrtová (docentka, UJEP Ústí nad Labem), Marie-Luise Lange (docentka, Technická univerzita Drážďany), Marie Reig Florensa (kurátorka, Berlín/Lleda/Španělsko), Frauke Wetzel (historička umění, Drážďany), Bernd Janning (kulturní manažer, Berlin), Peter Baumann (vedoucí komunikace, Volkssolidarität Dresden e. V.), Alfréd Dytrt (zástupce starosty, Obec Řehlovice), André Schmahl (sociolog, Litoměřice), Michał Bieniek (kurátor, Wroclaw), Martina Zuzaňáková (kurátorka a kulturní manažerka, Vídeň) a Veronika Kotoučová (Dny česko-německé kultury, Drážďany).

Kniha vyšla díky finanční podpoře Česko-německého fondu budoucnosti a Fondu malých projektů v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020. Č. projektu: EEL-0349-CZ-28.02.2018

Knihu je možné objednat prostřednictvím e-mailu (cena je 375 Kč + poštovné). Od 1. 12. 2018 bude možné katalog stáhnout ve formátu PDF na www.kcrehlo.cz.