Myslitelé

Publikováno 15. 9. 2022

Završením dosavadní spolupráce mezi Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze a Vitra je nově vydaná publikace Myslitelé. Zahrnuje sérii rozhovorů a portrétů s osobnostmi aktivními v českém kulturním prostředí, jejichž práce se dotýká zásadních problémů dnešního světa.

Publikace navazuje na projekt stejnojmenné výstavy prezentované na 23. ročníku přehlídky Designblok. Mladí fotografové se v něm spojili s výrobcem nábytku Vitra, aby se pokusili načrtnout, mapu budoucnosti české společnosti – uprostřed pandemie, klimatické krize, strachů z ekonomického vývoje, ale také naděje, že všechno není ztraceno. Rozhovory vedli s lidmi působícími na poli sociologie, filozofie, právní vědy, politologie, ekonomie, literatury nebo mediální teorie, odborníky, kteří udávají tempo nejen ve svých oborech, ale i mimo ně. Jejich osobnosti a názory podtrhují fotografie doplněné o designové produkty Vitra, které fungují jako pomyslné měřítko současného západního člověka a protipól k abstraktnímu myšlení.

„Kniha Myslitelé je příklad spolupráce, která v sobě nese naději pro budoucnost. Propojení studentů Ateliéru fotografie II na UMPRUM, mladé generace, která hledá nové vidění světa v návaznosti na aktuální společenské potřeby se světovou stálicí designu, firmou VITRA a s elitními osobnostmi různých vědních oborů, nám dává naději do budoucnosti. Znakem současnosti je kooperace napříč společností s vědomím, že v dnešním světě už nic neexistuje samo a odděleně,“ popsal fotograf Václav Jirásek, který projekt pedagogicky vedl.

Myslitelé:
Pavel Barša, politolog
Anna Hájková, historička holocaustu
Michael Hauser, filozof
Marie Heřmanová, antropoložka a socioložka
Martin Hilský, profesor a překladatel anglické literatury
Jiří Horáček, neurobiolog a profesor psychiatrie
Tomáš Hříbek, filozof a teoretik umění, popularizátor nového ateismu
Štěpán Jurajda, ekonom
Tereza Matějčková, filozofka
Denisa Nečasová, historička a badatelka
Danuše Nerudová, ekonomka, rektorka Mendelovy univerzity v Brně
Jiří Olšovský, filozof a básník
Daniel Prokop, sociolog
Andrea Průchová Hrůzová, teoretička vizuální kultury
Jiří Přibáň, sociolog a profesor právní filozofie
Kateřina Šimáčková, soudkyně Ústavního soudu
Vít Šisler, teoretik informačních a komunikačních technologií
Kateřina Trlifajová, matematička
Zdeněk Vojtíšek, religionista

Podrobnosti