Museum Activism – publikace

Publikováno 12. 2. 2019

Sborník vydaný nakladatelstvím Routledge se zaměřuje na potenciál muzeí jako podstatných občanských platforem pro tematizování společenských nerovností, bezpráví a environmentálních problémů.

Do sborníku přispělo svými texty více než 50 autorů z šesti kontinentů, kteří analyzují a kriticky reflektují potenciál muzeí na poli občanského aktivismu. Muzejní pracovníci, umělci, aktivisté a badatelé v publikaci nastiňují rozličné strategie a přístupy, skrze které se mohou muzea aktivně podílet na utváření lepší společnosti.

Sborník je nyní možné objednat na stránkách nakladatelství Routledge s 20% slevou při zadání kódu MA230.