MORE EUROPE: External Cultural Relations

Publikováno 16. 3. 2023

Po více než deseti letech práce, výzkumu, debat, budování partnerství a spolupráce končí projekt MORE EUROPE: External Cultural Relations (nedávno přejmenovaný na Global Cultural Relations). K této příležitosti vydává projektový tým závěrečnou publikaci shrnující hlavní výsledky a výstupy projektu.

Publikace mimo jiné reflektuje politické strategie a programy EU v oblasti mezinárodních kulturních vztahů. S pomocí externích přispěvatelů také přináší soubor doporučení a identifikuje výzvy a příležitosti, jež před tímto odvětvím stojí.

Výstupem projektu je především pochopení, že prostřednictvím kultury podporujeme dialog a mezilidské vztahy. Usnadňujeme vzájemné porozumění, překonáváme rozdíly a získáváme možnost řešit místní i globální výzvy.

Více informací a publikace ke stažení zde.