Moravská galerie vydává první knihu o Josefu Šímovi určenou dětem

Publikováno 25. 5. 2020

Moravská galerie uvádí na trh knihu s názvem Jak namalovat vejce? Jedná se o první českou publikaci o životních osudech umělce, která je určená primárně pro dětského čtenáře a teenagery.

Zobrazovaným umělcem je významná osoba evropské moderní malby Josef Šíma, který je znám svými imaginativními obrazy – mimo jiné právě těmi s motivem vejce. Prostřednictvím silného příběhu, komiksových pasáží a působivých ilustrací seznamuje kniha čtenáře s náměty Šímových obrazů, pařížskou avantgardou i dějinami 20. století včetně obou světových válek.

Autorka: Silvie Šeborová, ilustrace: Jiří Franta
Doporučený věk: 9+ 

Kniha Jak namalovat vejce je součástí edice Moravská galerie junior, v rámci níž vyšla již v roce 2016 úspěšná kniha Jak se dělá galerie, která byla oceněna na mezinárodním veletrhu knihy pro děti v Bologni a nedávno se dočkala druhého vydání. Kniha o Josefu Šímovi začala vznikat během příprav výstavy Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře, jež se věnovala vztahu Šímy s uměleckou skupinou Vysoká hra a představila zásadní Šímovy obrazy jak ze sbírek Moravské galerie, Národní galerie, tak i francouzských muzeí. Důležitým podnětem ke vzniku knihy bylo upozornit širší veřejnost na tvorbu výjimečného autora, jenž na straně jedné prožil své mládí
v Brně a byl těsně napojen na české umělecké prostředí, na straně druhé se dokázal prosadit v zahraničí a většinu svého života prožil ve Francii. A právě životní osudy Josefa Šímy mohou čtenářům velmi dobře ilustrovat některé fenomény spojené se světem umění – poznáváme, jak obtížné je získat si respekt v cizím prostředí, jak války ovlivnily světové umění a také umělce samotné.

Příběh začíná v roce 1968, v den zahájení velké retrospektivní výstavy Josefa Šímy v Paříži. Umělec na vernisáži vzpomíná na své začátky v Česku, na svůj obdiv k zázrakům vědy a techniky, k němuž ho přivedly knihy Julese Verna, i na život vojáka v zákopech první světové války. Proč se vlastně Šíma rozhodl odejít zkusit štěstí do Francie, zjistíme díky zvídavým studentům, kteří se malíře začnou vyptávat. A mistr nás tak seznamuje s pařížskou bohémou, se svým přítelem Pietem Mondrianem a příklonem k abstraktní malbě, vysvětluje studentům, proč jsou pro něj důležité sny a podvědomí, jaký měl vztah k řeckým bájím a pověstem, jak se snažil zachytit světlo i jak se podílel na opravě vitráží v rozbombardovaných kostelích. Vyprávění
o životě jednoho slavného malíře končí happyendem – polibkem studentů, kteří se mezitím do sebe zamilovali.

Než jsme se pustili do příprav knihy o Josefu Šímovi, snažila jsem se maximálně nastudovat nejen prameny o tomto malíři a lidech, kteří se pohybovali v jeho okruhu, ale i zahraniční knihy, jež by přibližovaly osudy konkrétního umělce dětem. Těch věnujících se Picassovi či Leonardovi je sice poměrně hodně, ale žádná nám svým konceptem nevyhovovala. Společně s Jiřím Frantou jsme tedy začali stavět na zelené louce a hledat cesty, jak skloubit Šímovy napínavé životní příběhy s historickým kontextem a jeho tvorbou,“ říká autorka Silvie Šeborová.

Jak namalovat vejce? je knihou bohatě ilustrovanou, její součástí jsou komiksy, jež zobrazují vybrané příběhy ze života umělce. Autorem kreseb je Jiří Franta, který byl za svou předchozí tvorbu oceněn Zlatou stuhou i Magnesií Literou. Jiří Franta se podílel také na vzniku knihy Jak se dělá galerie, společně s Davidem Böhmem vytvořil nástěnné kresby v expozici ART IS HERE: Moderní umění i knihovně v Pražákově paláci.

Autorkou konceptu a textů knihy je Silvie Šeborová, teoretička a kritička současného umění. V letech 2016 až 2019 působila na pozici náměstkyně pro vnější komunikaci a vedoucí lektorského oddělení v Moravské galerii v Brně, v současné době se věnuje třetímu ročnímu dítěti a s galerií spolupracuje externě.

Dne 31. května 2020 pokřtí galerie novou knihu formou dobrodružné výpravy za originály Šímových děl. Od 10 do 16 hodin bude v prostorách Místodržitelského paláce probíhat program pro děti, připraveno pro ně bude i občerstvení nebo znovuotevřená expozice Brno předměstí Vídně.