Michal Kohout – David Tichý: Plánování města: Příručka mladého urbanisty

Publikováno 16. 3. 2022

Publikace předkládá komplexní pohled na urbanistický rozvoj. Integruje principy udržitelného rozvoje s pochopením měřítkových souvislostí vystavěného prostředí a koordinace jeho jednotlivých složek.

Vychází z dlouholeté spolupráce s českými municipalitami a své poznatky z pozice pedagogů vtělili do metody výuky urbanistického rozvoje.

Publikace Plánování města s podtitulem Příručka mladého urbanisty je učena nejen studentům a studentkám architektury pracujícím na urbanistických zadáních. Rovněž zástupcům a zástupkyním městských samospráv, občanské veřejnosti, majitelům a majitelkám nemovitostí a dalším, kteří se zajímají o územní rozvoj.

Rozsah: 304 str.

Publikaci si můžete objednat na webu ČVUT.