Mezinárodní management v hudebním sektoru – publikace

Publikováno 4. 1. 2019

V prosinci 2018 vyšla e-publikace Mezinárodní management v hudebním sektoru autorů Lenky Dohnalové, Gabriely Boháčové a Jiřího Štilce.

Publikace se zabývá terminologií, trendy, produkty a procesy, smluvními zvyklostmi v tomto segmentu sektoru. Závěrečná kapitola je věnována českému prostředí a jeho specifiku. V příloze lze najít konkrétní smluvní vzory v anglickém jazyce a anotovanou bibliografii.

Recenzentka doc. Ing. et MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D. k publikaci napsala: „Tým zpracoval téma tvůrčím způsobem a dal tím vzniknout první publikaci v českém jazyce, která integruje klíčové principy fungování globálního hudebního trhu s mnoha postřehy a reáliemi z českého prostředí.“

Publikace Institut umění – Divadelní ústav v rámci institucionální podpory výzkumu Ministerstvem kultury ČR v letech 2017–2018.

K dispozici ke stažení na https://www.idu.cz/dokumenty/idu_mezinar_management.pdf