Mesto pre všetkých?

Publikováno 28. 3. 2023

FaVU VUT vydáva odbornú recenzovanú publikáciu Mesto pre všetkých? Odkrývanie infraštruktúry segregácie od výskumného tímu RUVK, ktorého členky a členovia pôsobia na FaVU VUT, FF a PřF MUNI v Brně.

Kniha vychádza z interdisciplinárneho angažovaného výskumu, ktorý prebiehal medzi rokmi 2020 až 2022. V jeho rámci vznikla prípadová štúdia o tzv. vylúčenej lokalite nachádzajúcej sa vo Veľkom Krtíši, malom okresnom meste na juhovýchodnom Slovensku.

Vrstevnatá publikácia, ktorá svojou formou aj obsahom odráža interdisciplinaritu činnosti tímu, má byť jednak príspevkom do diskusie o metodológii výskumov v segregovaných lokalitách, či už ich rámujeme sociálnovedným, alebo dizajnovým diskurzom, a jednak má podnietiť všeobecnú debatu o sociálnom bývaní, v slovenskom prostredí dlhodobo poddimenzovanej téme verejných politík.

RUVK je výskumný tím, aktuálne zložený z dizajnérok, architektov, sociálnych vedkýň, odborníka na sociálne bývanie a právnika. V lokalite pracuje v rôznych zostavách už od roku 2018. Cieľom dlhodobého pôsobenia tímu bolo a je predovšetkým zlepšenie sociálnych a materiálnych podmienok bývania v tejto lokalite, reprezentovanej konkrétnym bytovým domom vo vlastníctve mesta Veľký Krtíš.

Rozsah: 285 str.

Publikaci si můžete objednat například zde.