Matěj Coufal: METR: Nástroj designéra

Publikováno 18. 7. 2021

Nestává se příliš často, aby v tuzemsku designéři psali teorie či úvahy o povaze navrhování a tvůrčího procesu. Pro Matěje Coufala je ale uvažování nad širším kontextem a společenským dopadem designérské produkce zcela přirozenou součástí vlastní práce.

V knize METR publikuje krátké eseje, v nichž se zabývá historií i širšími souvislostmi, které ovlivňují navrhování předmětů a prostředí okolo nás. Zkoumá měrné systémy a jejich výhody, nástrahy a limity. Různé tvůrčí přístupy k navrhování přibližuje i skrze práce ikonických autorů, od Marcela Duchampa přes Le Corbusiera až po Viktora Papanka a mnohé další. Kprojektu navíc přizval, malíře, vědce, architektku a teoretika, kteří se k problematice vyjádřili z perspektivy svého oboru.

Autorské úvahy doplňují osobité ilustrace studia Dipozitiv, jejichž grafický design svázal knihu do kompaktního celkua stal se nedílnou součástí textu.

Nakladatelství UMPRUM tak vydává inspirativní publikaci pro designéry, architekty a tvůrčí profese. Coufal předkládá možnosti, jak o navrhování uvažovat a používat existující systémy a své tezeopírá o odkazy na inspirativní tvůrce a jejich projekty. METR je pomyslným kompaktním švýcarským nožíkem se škálou nástrojů a možností, jak pohlížet a řešit výzvy naší doby. Zároveň jde o manifest nového způsobu uvažování současné generace mladých profesionálů, kteří své aktivity již dávno nemusí nutně omezovat pouze na sledování formy a funkce.

Odpovědné myšlení vede k odpovědným věcem.

Matěj Coufal

Absolvent ateliéru produktového designu na UMPRUM, spolu s Eduardem Hermannem zakladatel studia Herrmann & Coufal, jehož návrhy studia lze naléztzhmotněné v kolekcích předních českých značek, v městském veřejném prostoru i jako konceptuální umělecké instalace. Na svém kontě má prestižní ocenění Red Dot Award, Elle Decoration International Award a cenu Czech Grand Design. Za diplomovou práci METR, která se stala podkladem pro knihu, získal ocenění Designblok Diploma Selection. Nejčerstvějším uznáním studia je cena Grand Designer od poroty Czech Grand Design za rok 2020.

Autoři krátkých esejí: Adam Štěch, Iva Potůčková, Jan Lukačevič a Evžen Šimera

Vydalo Nakladatelství UMPRUM.